Členství v klubu je dobrovolné a řídí se stanovami klubu.

 

Mezi základní povinnosti člena klubu patří :

1. Platit členské poplatky a to dospělí ve výši 300,- kč a děti 150,- kč za rok

2. Minimálně jednou ročně zajistit sekání letiště a to podle rozpisu který je k dispozici k začátku letové sezóny.

3. Zůčastnit se brigády na začátku letové sezóny.

clenstvi klubu

Chce-li se uchazeč stát členem klubu je nutné kontaktovat předsedu klubu a zaslat o sobě tyto informace :

1. Jméno, Příjmení, Titul

2. Bydliště

3. Rodné číslo

4. Telefonické spojení (mobil)

5. e-mailová adresa

6. Kmitočet a kanály na kterých provozuje svojí RC soupravu