letiste

Provoz na letišti se řídí níže uvedenými pravidly : 

1. Používání RC souprav : Nový příchozí na letiště je povinen seznámit se na jakých kanálech létají jeho kolegové a v případě zjištění, že má stejný kanál jako některý z přítomných modelářů musí se vzájemně domluvit na provozu svých RC souprav.

2. Prostor pro létání : Při létání je nutné dbát základních bezpečnostních pravidel. Nelétat nad depo, zaparkovaná auta a lidi. Neprovádět v uvedeném prostoru akrobacii. Nutný přelet těchto prostor realizovat v dostatečné výšce.

3. Parkování vozidel : K parkování používat vymezené prostory tak jak je znázorněno na nákrese.

4. Pohyb po letišti : Pohyb po letištní ploše omezit na nezbytně nutné úkony ( odstranění modelu z letištní plochy, ... ). Ne letištní ploše se neseřizují modely a motory. Po startu s pomocnými prostředky ( vozíky, gumicuky, ... ), tyto prostředky odstranit z přistávací plochy.

5. Používání letiště nečleny klubu : Vzhledem k nákladům na údržbu letiště je od modelářů, kteří jsou na letišti příležitostně a nepodílejí se na jeho údržbě vybírán poplatek a to ve výši 600,- kč za rok nebo 50,- kč za den. Poplatek za použití letiště může vybírat každý člen klubu. Vybrané prostředky předá předsedovi klubu.

6. Údržba letiště : Údržba letiště se řídí přijatým plánem sečení pro příslušný rok. Na začátku letecké sezóny je provedeno srovnání plochy a údržba formou brigády která je vyhlášena a jsou s termínem seznámeni všichni členové klubu.

Dodržování těchto pravidel kontrolují všichni členové klubu.

uspořádání ploch na letišti

usporadani letiste m

 

 

Konzole ladění chyb Joomla!

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze